Examensarbetet är ett viktigt inslag i kandidat-, magister-, master- och civilingenjörsexamen där studenten får tillämpa kunskaper och erfarenheter från tidigare kurser. Examensarbetet krävs för att erhålla examen.

Detta examensarbete syftar till att utveckla förmågan att självständigt och under realistiska förhållanden behandla ett konkret, avgränsat problem. Arbetet ska vara dokumenterat i en systematiskt uppbyggd rapport som inte bara visar vad studenten gjort, utan även visar att studenten kan skriva om området på ett för andra läsbart sätt. Dessutom ska studenten göra en muntlig presentation av examensarbetet.

Examensarbetet omfattar vanligen 20 poäng. För att göra ett 20-poängs examensarbete i huvudområdet Datavetenskap har man läst minst 55 poäng i datavetenskap. Exjobbet görs ofta utanför universitetet, vid något företag eller inom statliga/kommunala enheter. Med kurser motsvarande minst 75 poäng i datavetenskap är studenten väl rustad för ett arbete inom IT-området.

På denna webbplats har vi samlat de examensarbeten som utförs vid programmen Datavetenskap, Teknisk Datavetenskap och Interaktion och Design vid Umeå universitet. För att söka efter något eller några exjobb, använd sökfunktion som finns i menyn!

Se övrig information om examensarbeten